top of page

Idruk

Volgens § 5 TMG

Mirandira Tours Ltd.

postadres

Nsambya Estates, Gorgonya Road

Huis A20

Kampala Oeganda

Contact

Telefoon: +256 709730827
E-mail: mirandiratours@gmail.com

Gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd

1. Raad van Bestuur

Chiara Katende

Nsambya Estates, Gorgonya Road

Huis A20

Oeganda, Kampala

Contact

Telefoon: +256 759899438
E-mail: katendemanagement@gmail.com

2. Voorzitter

Augustinus Mutali

Nsambya Estates, Gorgonya Road

Huis A20

Oeganda, Kampala

Contact

Telefoon: +256 706134257
E-mail: augustinemutali3@gmail.com

Registratierechtbank

Kampala Oeganda

Registratienummer

80034472903180

 

BTW-identificatienummer

1035365435

 

Opmerkingen op de website

 

Informatie conform artikel 36 VSBG

In overeenstemming met artikel 36 VSBG (Wet inzake de beslechting van consumentengeschillen - Wet inzake alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken) verklaart de exploitant van deze website:

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, is: Godfrey Katende

Uw rechten als betrokkene

U kunt op elk moment de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (artikel 15 AVG),

  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (artikel 17 AVG),

  • Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 AVG),

  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 AVG) en

  • Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment met toekomstige werking intrekken.

Met een klacht kunt u te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit. B. aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of aan de voor ons verantwoordelijke autoriteit.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor niet-openbare ruimtes) met adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschrift/Laender/Laender-node.html.

 

Nieuwsbrief

Soort en doel van de verwerking:

Voor het bezorgen van onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonlijke gegevens, die via een invoermasker naar ons worden verzonden.

Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, maken wij gebruik van de “double opt-in”-procedure. Hiervoor registreren wij de aanmelding voor de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld.

Legale basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een overeenkomstige link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw herroeping via de contactmogelijkheid aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

 

Opslagperiode:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming wordt gegeven. Ze worden dan verwijderd.

Voorziening vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Helaas kunnen wij u onze nieuwsbrief niet zonder uw toestemming sturen.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken. Uitschrijving kan worden aangevraagd via de link in elke e-mail of door contact op te nemen met de hieronder genoemde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

 

Contact Formulier

Soort en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen voor individuele communicatie met u. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Legale basis:

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG).

Door het contactformulier in te vullen, willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

 

Opslagperiode:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en zullen wij uw gegevens verwijderen nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorziening vereist of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we “Google Web Fonts” van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”) om lettertypen op deze website weer te geven .

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Typekit-weblettertypen van Adobe Fonts gebruiken

We gebruiken Typekit-weblettertypen van Adobe Fonts om onze website visueel te ontwerpen. Adobe Fonts is een dienst die wordt aangeboden door de Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland; hierna “Adobe”), die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek.

Om de door ons gebruikte lettertypen te kunnen integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het voor onze website benodigde lettertype downloaden. Adobe ontvangt daardoor de informatie dat onze website werd bezocht vanaf uw IP-adres.

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Adobe Fonts, dat u hier kunt raadplegen: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt of als u geen toestemming geeft, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of het blokkeren van de gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Gebruik van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.


Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over hoe u uw eigen gegevens kunt beheren in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen.

Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt toegewezen, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van haar websites. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met Google.

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of het blokkeren van de gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Ingesloten YouTube-video's

We embedden YouTube-video's op onze website. De exploitant van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna “YouTube”). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google”). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij je YouTube-account.

Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

De aanbieder biedt momenteel geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of het blokkeren van de gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

 

Sociale plug-ins

Op onze website worden sociale plug-ins van de hieronder genoemde aanbieders gebruikt. U kunt de plug-ins herkennen omdat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.

Deze plug-ins kunnen worden gebruikt om informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de dienstverlener te sturen en, indien nodig, door hem te gebruiken. Met een 2-klik-oplossing voorkomen wij het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door het activeren van de plug-in wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens via de sociale plug-ins of het gebruik ervan.

Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder wordt gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand zal worden gebracht en dat in ieder geval het IP-adres en de apparaatgerelateerde informatie zullen worden vastgelegd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de dienstverleners proberen cookies op de gebruikte computer op te slaan. Welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende dienstverlener. Let op: Als u tegelijkertijd bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina.

Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG

Recht om van geval tot geval bezwaar te maken

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om uw persoonsgegevens te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.van juridische claims.

Ontvanger van een bezwaar

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, zodat deze altijd aan de huidige wettelijke eisen voldoet of om wijzigingen aan onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

Chiara Katende

bottom of page